18 U.S.C 2257

Ipornxxx.top ไม่ใช่ผู้ผลิต (หลักหรือรอง) ของเนื้อหาใด ๆ หรือทั้งหมดที่พบในเว็บไซต์ เกี่ยวกับบันทึกตาม 18 USC 2257 สำหรับเนื้อหาที่พบในไซต์นี้โปรดส่งคำขอของคุณไปยังไซต์ที่สร้างเนื้อหา

Ipornxxx.top เป็นเว็บไซต์แบ่งปันเซ็กส์แคมแบบถ่ายทอดสดซึ่งช่วยให้สามารถดูเนื้อหาประเภทต่างๆได้ทั่วไป

Ipornxxx.top ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม:

เรากำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในการอัปโหลดวิดีโอ

ผู้ใช้ต้องยืนยันว่าพวกเขามีอายุ 18 ปีขึ้นไปและยืนยันว่าพวกเขาเก็บบันทึกวิดีโอในเนื้อหาและมีอายุมากกว่า 18 ปี